Градове в региона

Област Стара Загора

Централното географско положение на района на Стара Загора е предпоставка за превръщането му в кръстопът, чрез които между източните, западните, северните и южните части на България преминават.

Област Стара Загора
Казанлък

Град

Казанлък

Казанлък е град в централна България, административен център на едноименната община в област Стара Загора. Населението му е 45 367 души, което го поставя на 2-ро място в областта и на 20-о в страната.

Казанлък е център на Розовата долина. В града се намира най-голямата и най-добре запазена в страната Тракийска гробница, включена в списъка на ЮНЕСКО и Музеят на розата. Наблизо е античният град Севтополис и Долината на тракийските царе. Казанлък е втората по големина и значимост община в икономиката на област Стара Загора. В община Казанлък активна стопанска дейност през 2006 г. осъществяват 2541 фирми. Общите им приходи от дейността възлизат на 673 368 000 лв. Опериращата ефективност е 1,26. Производствените предприятия са 328. Най-голяма относителна тежест имат машиностроенето (оценка по приходи от дейността). В Казанлък има добре развито машиностроене, представено от предприятия като „М+С Хидравлик“, „Капрони“, „Зино“, „Суперабразив“, „Индустриалтехник“, „Катанимпекс ЕООД“, „Хидропневмотехника“, „Шипка ООД“. В града са концентрирани около 90% от мощностите в подотрасъл „Хидравлика и пневматика“ на страната.

Най-динамично се развиват производството на химически вещества и влакна (оперираща ефективност от 28,47 пункта); дървообработващата промишленост (20,68 пункта ОЕ*) и текстилната промишленост (18,42 пункта ОЕ). С търговия и услуги се занимават 1294 фирми. Заети с трудова дейност в предприятия, работещи на територията на общината, са 21 915 души. През 2003 г. наетите работници (19 436 души) имат годишен доход от заплати и други възнаграждения от средно 2801 лв.

Предприятието от военно-промишления комплекс в страната „Арсенал“ осигурява работа на значителна част от населението на града и близките селища. Аркомат България ЕООД произвежда кабелни комплекти за автомобилната индустрия.

Казанлък е център на текстилната промишленост. На територията му работят предприятията „Катекс“ – за производство на вълнен текстил; „България — К АД“ (предприятие за производство на конци, прежди за ръчно и машинно плетене, хавлии и хавлиени изделия); „Севт“ (за технически тъкани); „Филтекс“ (текстилно предприятие за производство на изкуствена коприна). Млекопреработвателното предприятие „Маркели“ е специализирано в преработката на мляко и млечни продукти.

Чирпан

Град

Чирпан

Чирпан е град в Централна България, област Стара Загора, и е разположен в сърцето на Тракия. Той е трети по големина в областта след Стара Загора и Казанлък. Чирпан е известен със своите ножове и като родното място на поета и революционер Пейо Яворов. До 1989 г. са развити машиностроителната, текстилната и винарската промишленост. Машиностроителната промишленост е представена от завод „Бъдещност“ – производство на хидравлични системи, завод „Ангел Пеев“ – производство на машини за хранително-вкусовата промишленост.

Представител на текстилната промишленост е завод „23 септември“ (ново име „Чарита“) за производство на конфекция. Продукцията се реализира изключително в чужбина. Винпром Чирпан в миналото е най-големият производител на пенливо вино на Балканския полуостров под известна марка „Искра“. Особено популярна е т.нар. червена „Искра“. През 90-те години на 20 век Винпром Чирпан произвежда ракия „Чирпанска грапа“.В града е разположена първата птицеферма на групата „Градус“. След 2000 година се развиват малките изби за производство на вино.

В последните години в полупланинското село Могилово се изгради Винарска изба Midalidare Estate със собствени масиви от лозя, която предлага и програми за винен туризъм. През септември 2014 отвори врати луксозен Спа хотел в село Могилово.

Павел Баня

Град

Павел Баня

Павел Баня е град в централна Южна България, в област Стара Загора, и е в близост до градовете Калофер и Казанлък. Градът е административен център на община Павел баня. Основни за икономиката на Павел баня са балнеоложкият туризъм и производството и обработката на етерично-маслени култури (лавандула, казанлъшка роза, салвия). Град Павел баня e национален балнеоложки център. Градът е добил известност с лечебните си минерални води. Курортът е профилиран за лечение на дегенеративни и възпалителни ортопедични заболявания на опорно-двигателния апарат и др.

На територията на Павел баня извират лечебните води на общо 9 естествени хидротермални извори, с подобен химичен състав и общ дебит 950 l/минута, ниско минерализирани и слабо алкални, като два са с нерадонови води. Общата минерализация на водата е 0,650 mg/l , твърдост – 1,7 °dH. Минералната вода е слабоминерализирана, хидрокарбонатно-натриева, хипертермална, радонова, силициева и флуорна с леко изразена алкална реакция (pH: 7,5 – 7,9).

Гълъбово

Град

Гълъбово

Гълъбово е град в Южна България. Той се намира в Старозагорска област, пътят от североизток – Гълъбово – Раднево, пътят от югозапад Гълъбово – Симеоновград, пътят от северозапад – Гълъбово – Опан – Стара Загора.

Градът е административен център на община Гълъбово. Икономиката на Гълъбово и региона е обусловена от близостта до природните залежи на въглища и изградените открити мини и топло-електрически централи. В Общината се намират три топло-електрически централи. Трудовата заетост в региона е на сравнително добро ниво, заради големия капацитет от трудови ресурси, заети в производството на въглища, брикети и електроенергия.

Раднево

Град

Раднево

Раднево е град в Южна България. Той се намира в област Стара Загора, на 23 km северно от град Гълъбово. Градът е административен център на община Раднево. Името на селището до 1906 г. е Радне махле. Градът е четвърти по големина в област Стара Загора, след Стара Загора, Казанлък и Чирпан с 12 850 жители по настоящ адрес към 15.03.2016 г.[2] Община Раднево се нарежда на едно от първите места между общините в страната по равнище на социално-икономическото развитие, измерено с показателя брутен вътрешен продукт на човек от населението. Сравненията в областен план показват, че община Раднево е на второ място по нетни приходи в област Стара Загора и представлява основен производител на лигнитни каменни въглища и важен производител на електроенергия. Община Раднево е не само промишлен, но и добре развит културен център. Тук са се родили такива големи имена като поета Гео Милев, писателките Надежда Драгова и Магда Петканова, художника Георги Караджов.

Раднево е домакин на традиционни международни прояви. Най-значими са Международният фолклорен фестивал за инструментални групи от балканските страни, пленерът по живопис „Светлина, земя, хора“ и пленер по скулптура, празник на гр. Раднево с културни и спортни прояви (07.09), турнир по свободна борба „Крилат Димо“. Повод за гордост са и ежегодно провежданите Майски дни на културата и Геомилевите дни.

Опан

Община

Опан

Община Опан се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Стара Загора. Община Опан се характеризира като селска община със силни традиции в земеделието. Тя е една от най-малките български общини и като такава е силно зависима от социално-икономическата среда, която се формира от съседните общини. Опан е в група, чието равнище на социално-икономическо развитие е доста под средното за страната, без обаче да попада сред общините в критично състояние. За период от 3 години (2008 – 2011 г.) икономически активните предприятия в общината са се увеличили с 33 броя или средно по 11 броя на година, от което следва извода, че икономическата конюнктура в населените от общината места е благоприятна и позволява създаването и развитието на нови икономически активни единици, които от своя страна създават работни места, повишават конкурентноспособността и социалния статус на местното население.

Мъглиж

Община

Мъглиж

Община Мъглиж е традиционна, малка българска община, известна с богатото си културно – историческо наследство. Разположена е в един от най-красивите планински райони в подножието на Стара Планина и Средна Гора. На територията на общината са ситуирани 78 паметника на културата от местно и национално значение, които могат да бъдат открити в регистрите на НИНКН.

Общинският център град Мъглиж е притегателно място за много туристи и любители на природните забележителности. радът е едно живописно място, богато на природни забележителности и традиции, пропито от родолюбивия дух на местните хора, предаван от поколение на поколение. На фона на красивата природа и богатото историческо минало, неповторими спомени оставят Водопадите Голям и Малък скок, Винишки камък, Паметникът на Септемвриеца, Църквата – паметник на културата „Свети Димитър”, Мъглижки манастир „Свети Николай Чудотворец” и др.

Николаево

Община

Николаево

Община Николаево заема площ от 96.5 кв.км. или 1.87 % от територията на област Стара Загора. Тя е най-малката и най-младата от общините в областта. Община Николаево граничи с три общини, както следва: на север и изток с община Гурково, на запад с община Мъглиж и на юг с община Стара Загора. Географското местоположение на общината е много добро. Общинският център - гр. Николаево е разположен до важни транспортни артерии: автомагистрала София-Бургас, магистрален път Русе – Свиленград през "Прохода на Републиката" и задбалканската жп-линия. Най-голямото предприятие в гр. Николаево е Рибно стопанство „ Тунджа 73" Създадено е през 1973 год. Произвежда зарибителен материал, риба и рибни продукти. Търговия в страната. Транспорт на жива риба. Рибарниците на фирма “Тунджа 73” ООД са разположени на площ - 3200 дка, Рибовъдното стопанство е специализирано в дейността на сладководното рибовъдство в изкуствени басейни. В дружеството се отглежда жива риба и зарибителен материал. На територията на Община Николаево има 6 военни паметници и 3 паметни плочи, които увековечават храбростта и смелостта на населението в този край.

Община

Гурково

Община Гурково е град в Южна България. Той се намира в Старозагорска област и е в близост до град Николаево. Градът е административен център на община Гурково. Най-голямото предприятие в града е „Булметал“, което се занимава с изработката на метални кутии, флакони и т.н. Важно място в икономиката на града заемат и дърводобивът и дървообработката, като част от суровия дървен материал се изнася за чужбина. Има държавно горско стопанство.

Братя Даскалови

Село

Братя Даскалови

Братя Даскалови е село в Южна България, административен център на община Братя Даскалови, област Стара Загора. азположена в Горнотракийската низина, община Братя Даскалови заема 497,434 кв.км от територията на Старозагорска област. Тук живеят 8 735 човека в 23-те села на общината. Земите на общината са населявани от дълбока древност. Общината е типичен селски район. 63 % от поземления ресурс са земеделски територии. Това предопределя селското стопанство като основен отрасъл на местната икономика обре развито е растениевъдството. Водещи браншове са зърнопроизводството, лозарството и овощарството. Съществуват добри почвено- климатични условия за развитие на маслодайната роза, лавандулата, памука. Отдалечеността от промишлени замърсители е добра предпоставка за производството на екологично чиста селскостопанска продукция и за развитието на селски туризъм.